புகைப்பட தொகுப்புக்கள்

வற்றாப்பளை பாடல்

வற்றாப்பளை அம்மன் ஆலய பொங்கல் விழா ஏற்ப்பாடு பூர்த்தி

வற்றாப்பளை அம்மன் ஆலய பொங்கல் விழா ஏற்ப்பாடு பற்றி கோவில் தலைவரோடு எமது சங்கமம் செய்திச்ச்சேவை வினவிய போது..!

Posted by Ptk Vanni Pictures on Sunday, June 11, 2017