பிரமாண்டமாக அமைத்துவரும் மாவை சேனாதிராசாவின் வசந்தமாளிகை!

4058

மாவிட்டபுரத்தில் மாவை சேனாதிராசா அமைத்துவரும் பிரமாண்டமான வீடு. சுற்று மதில் முழுவதும் கருங்கல்லினால் அமைக்கப்பட்டு பலகோடி ரூபாய்கள் செலவில் நிர்மானிக்கப்படும் வசந்தமாளிகை.

Facebook Comments