பாவ புண்ணியம் என்றால் என்ன?

நன்மைகளை ஏற்படுத்தும் செயல்களைப் புண்ணியம் என்றும் தீமை பயக்கும் செயல்களைப் பாவம் அல்லது பழிச்செயல்கள் என்றும் கூறுகின்றோம். புண்ணியம்: எண்ணம், சொல், செயல் ஆகியவற்றால் தனக்கோ, பிறருக்கோ, தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ அறிவிற்கோ உடலுக்கோ துன்பம்...

ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் இதை செய்திடுங்கள்!!!

பரிகாரங்கள் என்பது ஒருவரின் ஜாதக ரீதியாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் தங்களின் கஷ்டங்களை போக்க பரிகாரம் எப்படி செய்ய வேண்டும்? ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் என்ன? பசு மாடுகளுக்கு...

வீட்டில் ஆஞ்சநேயரை வணங்கலாமா?

குறிப்பிட்ட ஆஞ்சநேயர் வடிவங்களை நாம் வீட்டில் வைத்து வழிபாடு செய்யலாம். சிலர் ஆஞ்சநேயரை வீட்டில் வைத்து வழிபாடு செய்யக்கூடாது என்று சொல்வதுண்டு. ஏனெனில் பிரம்மச்சாரியான ஆஞ்சநேயரை வழிபாடு செய்பவரும் திருமணம் ஆகாமல் பிரம்மச்சாரியாகவே...

துரதிஷ்டம் என்பது என்ன? எதனால் ஏற்படுகின்றது?

ஒருவரின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராமல் இடம்பெறும் கஷ்டமான நிலைகளை துரதிஷ்டம் என்று கூறுகின்றோம். அவ்வாறு ஒருவருக்கு ஏற்படும் துரதிர்ஷடமானது அவர்களின் வாழ்வில் கடுமையான வறுமையையும் கஷ்டங்களையும் ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ஆனால் துரதிஷ்டம் நாம் செய்யக் கூடிய...