இலங்கையின் 200 இணையதளங்களை முடக்கி தமிழினப் படுகொலைக்கு எதிராக முழக்கம்!

இலங்கையின் 200-க்கும் மேற்பட்ட இணையதளங்கள் தமிழ் இணைய ஊடுருவலாளா்களால் இன்று முடக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் இணைய ஊடுருவலாளா்களால் முடக்கப்பட்ட இணையதளங்கள் அனைத்திலும் இனப்படுகொலை படங்கள் மற்றும் புலிக்கொடி ஏற்றி தமிழ் மக்களின் உணர்வுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்றையதினம் முடக்கப்பட்ட...