வடமாகாணத்தில் ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது!

வடமாகாணத்தில் ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது!விண்ணப்பப்படிவம் இணைப்பு!! வடமாகாணத்தில் நிலவும் 349 ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக பட்டதாரிகளை நியமிப்பதற்கு மாகாண பொதுச் சபை ஆணைக்குழுவால் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது. இதனடிப்படையில், விண்ணப்பிக்கும் பட்டதாரிகள் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை மூலம்...

Face book, You tube, Twitter இல் வேலைவாய்ப்பு -60 லட்சம் சம்பளம்

அரசியின் அதிகாரபூர்வ வலைதளத்தில் இந்த வேலைவாய்ப்பு விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. டிஜிட்டல் தொலைத் தொடர்பு அதிகாரி என்ற பொறுப்பில் முழு நேரப் பணியாற்றுவதற்கு துடிப்பாகச் செயல்படும் நபர் தேவை என்று அந்த விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது....